Overeijnder Van den Dool – klanten – Stichting Pijn bij Kanker