Hard werken aan Hart van Zuid

Ballast Nedam werkt hard aan plannen voor de grootschalige gebiedsontwikkeling ‘Hart van Zuid’ in Rotterdam-Zuid. Overeijnder Van den Dool schreef mee aan de integrale visie waarmee het bouwconcern de opdracht in 2013 verwierf.

Het gebied rond het Zuidplein en Ahoy wordt de komende jaren geleidelijk getransformeerd in een vitaal, hoogwaardig en toekomstbestendig, woon-, werk, winkel-, sport-, evenementen-, congres-en uitgaansgebied van allure.

Voor de Hart van Zuid-projectorganisatie doen wij inmiddels regelmatig redactioneel werk ter ondersteuning van de voortgang, zoals het redigeren van visies, nota’s en webteksten.